Jak pewnie pamiętacie, ostatnio recenzowałam „Consolation”, chyba najgorętszą polską premierę tego roku. Teraz chciałabym Was zaprosić do przeczytania wywiadu z Corinne Michaels, bardzo sympatyczną osobą, autorką tej uwielbianej przez miliony książki (oraz wielu innych powieści).

As you can remember, I recently wrote a review of „Consolation”, possibly the best Polish premiere of the year. Now I want to invite you to read an interview with Corinne Michaels, a very friendly person, author of that book (and many other books).

 

1. First of all, I want to ask you about ”Consolation”. Why Natalie is a wife of a soldier? And why Aaron and Liam are soldiers? Is it because your husband was also a soldier? // Na początku chciałabym zapytać Panią o „Consolation”. Dlaczego Natalie jest żoną żołnierza? Dlaczego Aaron i Liam są żołnierzami? Czy dlatego, że Pani mąż również był żołnierzem?

My personal experience with military life and being a military life played into Aaron and Liam’s profession. I drew upon some aspects of my own experiences while writing Consolation. // Moje doświadczenia z życiem wojskowym i bycie częścią wojskowego życia wpłynęło na wybór zawodu Aarona i Liama. Pisząc „Consolation”, nawiązywałam do wielu moich doświadczeń.

2. Are you similar to Natalie? Or maybe you know someone similar to her? // Czy jest Pani podobna do Natalie? A może zna Pani kogoś podobnego do niej?

In ways I’m like Natalie, but her character is also very different from me. She does remind me more of a friend of mine than of myself. // W pewien sposób jestem podobna do Natalie, ale jej charakter jest też dużo inny od mojego. Przypomina mi bardziej moją przyjaciółkę, niż mnie samą.

3. Do you know someone similar to Liam? Is he really existing or is just an imagination of a perfect man? // Zna Pani kogoś podobnego do Liama? Czy on istnieje naprawdę, czy jest tylko wyobrażeniem idealnego mężczyzny?

Liam wasn’t written based on a particular person. His character developed as I wrote the story. // Liam nie był wzorowany na jakiejś konkretnej osobie. Jego charakter ujawniał się w czasie, gdy pisałam tę historię.

4. Did you think some years ago, that your books one day will become best-sellers? // Czy parę lat temu przypuszczała Pani, że Pani książki pewnego dnia staną się bestsellerami?

No, I didn’t. I always hoped, but I had no idea my books would be received this well. // Nie przypuszczałam. Zawsze miałam nadzieję, ale nigdy nie myślałam, że moje książki zostaną odebrane aż tak dobrze.

5. Do you like reading romances? If yes, why? // Czy lubi Pani czytać romanse? Jeśli tak, dlaczego?

I grew up reading romance. It’s what inspired me to write. // Dorastałam, czytając romanse. Właśnie one zainspirowały mnie do pisania.

6. Do you think, that in real life love can be perfect, like in some books? Or perfect love is just a fiction, which helps to sell the book? // Czy uważa Pani, że w realnym życiu miłość może być idealna, jak w wielu książkach? A może idealna miłość jest tylko fikcją, która pomaga sprzedać książki?

I don’t believe any relationship is perfect. There will always be struggles, but it’s how you overcome those struggles that makes your story perfect. // Uważam, że żadna relacja nie jest perfekcyjna. Zawsze pojawią się trudności, ale właśnie to, jak pokonujesz te trudności, czyni twoją historię idealną.

7. Did your life was similar to Natalie’s life, when your husband was a soldier? Long hours of waiting for a message from him? Was it difficult for you? // Czy Pani życie było podobne do życia Natalie, gdy Pani mąż był żołnierzem? Długie godziny czekania na jakąkolwiek wiadomość od niego? Czy to było dla Pani trudne?

My life was different from Natalie’s, although it was hard at times. // Moje życie było inne niż życie Natalie, aczkolwiek czasami było trudne. 

8. Polish readers love ”Consolation”. Do you want to visit Poland one day? If yes, which city do you want to visit? Krakow, Warsaw, Gdansk or maybe another? // Polscy czytelnicy pokochali „Consolation”. Chciałaby Pani kiedyś odwiedzić Polskę? Jeśli tak, które miasto chciałaby Pani odwiedzić? Kraków, Warszawę Gdańsk, a może jeszcze inne?

I’m so honored that Consolation has been well received in Poland. I’d love to visit someday. I’d love to visit them all. The photos from each are beautiful. // Jestem zaszczycona, że „Consolation” zostało tak pozytywnie odebrane w Polsce. Bardzo chciałabym kiedyś odwiedzić Polskę, wszystkie wymienione miasta. Zdjęcia z każdego z nich są piękne.

9. Which city in the USA is your favourite and why? // Jakie miast w USA jest Pani ulubionym i dlaczego?

Having grown up in New Jersey, New York holds a special place in my heart. // Dorastałam w New Jersey, ale to Nowy Jork zajmuje specjalne miejsce w moim sercu.

10. Did your family help you, while you were writing ”Consolation”? // Czy rodzina pomagała Pani podczas pisania „Consolation”?

My family helped by allowing me the time to write in quiet. // Rodzina pomagała, dając mi czas na pisanie w ciszy.

11. Are you an outgoing or introvert person? // Jest Pani otwartą osobą, czy raczej introwertyczką?

I’d like to think I’m outgoing. // Sądzę, że jestem otwarta.

12. In which countries do you want to bring out ”Consolation”? // W których krajach chciałaby Pani wydać „Consolation”?

I don’t have a particular country in mind. I’d love to see it everywhere. // Nie myślę o konkretnym kraju. Chciałabym zobaczyć „Consolation” wszędzie.

13. What would you say to Polish readers and bloggers? // Co chciałaby Pani powiedzieć polskim czytelnikom i blogerom? 

Thank you. From the bottom of my heart, thank you for embracing me and my words. I hope to bring you more in the future. // Dziękuję. Z głębi serca, dziękuję Wam za przyjęcie mnie i moich słów. Mam nadzieję przynieść Wam więcej w przyszłości.

14. What advices do you have for young people, who want to bring out their books, but they are afraid? // Jakie rady ma Pani dla młodych osób, które chciałyby wydać swoje książki, ale brakuje im odwagi?

Nothing can be gained by not trying. Write and worry about the rest later. It’s worth it. // Nic nie przyniesie korzyści bez podejmowania prób. Piszcie, a o resztę martwcie się później. To jest tego warte. 

 

komentarze 4.

  1. Anna pisze:

    Wspaniała osoba, wiele mądrych i budujących słów:)

  2. LiliEss pisze:

    Świetny wywiad, nie czytałam jeszcze książki ale rozmowa z autorka jest zachęcająca. Z przyjemnością sięgnę po te pozycje w długie jesienne wieczory.